Anasayfa » Arşiv

Güncel Mevzuat

Ekleyen: admin Yorum Yok

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Ekleyen: admin Yorum Yok

2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı.

Ekleyen: admin Yorum Yok

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

Ekleyen: admin Yorum Yok

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekleyen: admin Yorum Yok

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Ekleyen: admin Yorum Yok

15.04.2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirim veya beyana konu edilmesine ve bazı yurt dışı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik usul ve esaslara bu Tebliğde yer verilmektedir.

Ekleyen: admin Yorum Yok

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar

Ekleyen: admin Yorum Yok

210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve bu tebliğde gösterilmiştir.

Ekleyen: admin Yorum Yok

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı 01.01.2013 tarihinden itibaren 39,00-TL olarak uygulanacaktır.

Ekleyen: admin Yorum Yok

01.01.2013 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange