Anasayfa » Arşiv

Mevzuat: ba bs

Ekleyen: admin Yorum Yok

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alışlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirmeleri , 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Ekleyen: admin Yorum Yok

Ba Bs formlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri ile ilgili 396 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Tebliği

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange