Anasayfa » Arşiv

Kanunlar

Ekleyen: admin Yorum Yok

6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Ekleyen: admin Bir Yorum

Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.

Ekleyen: admin Yorum Yok

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için %30, 2007 için %25, 2008 için %20 ve 2009 için %15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.

Ekleyen: admin Yorum Yok

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange